top of page

Plan of action and status of execution

 • אבן יהודה (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 7) - נעשו מספר פניות למועצה המקומית. בתחילה הוכחשו הנתונים, אולם לאחר שנשלחו עדויות מוסמכות, הודיעה המועצה כי החלה בפעילות לקידום הנושא, אולם הפרטים אינם נמסרים לנו. ככל שידוע לנו החליטה המועצה שלא להחליף שמות ניטרלים מגדרית לשמות על שם נשים, ובכך מנציחה במודע את האפליה הקיימת לטובת גברים לפחות לכמה דורות קדימה.

 • אופקים (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 21) - טרם נעשתה פניה לרשות.

 • אור יהודה (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 10) - נעשו פניות חוזרות ונשנות לחברי וחברות מועצת העיר. אין מענה בשלב זה.

 • אור עקיבא (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 25- נעשו פניות חוזרות ונשנות לחברי וחברות מועצת העיר. אין מענה בשלב זה.

 • אזור (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 22) - נערכה התכתבות פתוחה ומכובדת עם מס' חברי/ות מועצה, אך בסופה החליטה המועצה שלא להחליף שמות ניטרלים מגדרית לשמות על שם נשים, ובכך מנציחה במודע את האפליה הקיימת לטובת גברים לפחות לכמה דורות קדימה.

 • אילת (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 6- נעשו מספר פניות למועצת העיר. בתחילה הוכחשו הנתונים, אולם לאחר שנשלחו לעיריה עדויות מוסמכות, מועצת העיר דנה בנושא והחליטה שלא להחליף שמות ניטרלים מגדרית לשמות על שם נשים, ובכך מנציחה במודע את האפליה הקיימת לטובת גברים לפחות לדור אחד קדימה.

 • אלעד (מעדיפה גברים על פני נשים ביחס של כ- 46:0) - טרם נעשתה פניה לרשות.

 • אפרת (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 4) - מעשו מספר פניות, ללא מענה.

 • אשדוד (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 7) - נעשתה פניה אחת, ללא מענה, מלבד חברת מועצה אחד אשר לקחה על עצמה לנסות ולהוביל שינוי

 • אשקלון (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 8) - טרם נעשתה פניה לרשות.

 • באר שבע (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 6- נעשו מספר פניות למועצת העיר. העיריה החליטה שלא לקדם החלפת שמות רחובות ניטרלים לשמות נשים, ובכך מנציחה במודע את האפליה הקיימת לטובת גברים לפחות לכמה דורות קדימה.

 • בית שאן (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 9- נעשו שתי פניות חוזרות ונשנות לחברי מועצת העיר (חברים בה גברים בלבד). אין מענה בשלב זה.

 • בית שמש (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 13) - טרם נעשתה פניה לרשות.

 • בני ברק (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 26) - טרם נעשתה פניה לרשות.

 • בנימינה - גבעת עדה (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 24- נעשו מספר פניות לחברי וחברות המועצה. אין כל מענה בשלב זה, מלבד חבר מועצה אחד שהציע לקבוע פגישה אך אינו חוזר לפניותינו.

 • בת ים (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 19) - המיזם נמצא בשיח עם חברת מועצה, בעקבות הצגת המיזם בהרצאה באוניברסיטה. 

 • גבעתיים (מעדיפה גברים בערך פי 14) - נעשו מספר פניות לבעלי/ות תפקידים בעיריה, התקיימו פגישות והיתה התכתבות. כמו כן היה שיח עם חבר מועצה. העיריה החליטה שלא לקדם החלפת שמות רחובות ניטרלים לשמות נשים, ובכך מנציחה במודע את האפליה הקיימת לטובת גברים  לפחות לכמה דורות קדימה.

 • גבעת שמואל (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 10) - טרם נעשתה פניה לרשות.

 • גדרה (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 5) - טרם נעשתה פניה לרשות.

 • הוד השרון (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 7) - נעשו פניות רבות למועצה, והיא נמצאת עם המיזם בשיח חיובי אך בלתי פורמלי. ככל שידוע לנו, העירייה החליטה שלא לקדם החלפת שמות רחובות ניטרלים לשמות נשים, ובכך מנציחה במודע את האפליה הקיימת לטובת גברים לפחות לכמה דורות קדימה.

 • הרצליה (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 6) - נעשו מספר פניות לחברי/ות מועצה. בשלב אין התקדמות.

 • זכרון יעקב (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 7) נשלחה פניה ראשונה. אין מענה.

 • חדרה (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 20) - טרם נעשתה פניה לרשות.

 • חיפה (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 9- נעשו פניות חוזרות ונשנות לחברי וחברות מועצת העיר. אין מענה בשלב זה. ככל שידוע לנו, העירייה נחושה שלא לקדם החלפת שמות רחובות ניטרלים לשמות נשים, ובכך מנציחה במודע את האפליה הקיימת לטובת גברים לפחות לכמה דורות קדימה.

 • חצור הגלילית (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 19) - טרם נעשתה פניה לרשות.

 • טבריה (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 15) - טרם נעשתה פניה לרשות.

 • טירה (מעדיפה גברים על פני נשים ביחס של כ- 19:0) - טרם נעשתה פניה לרשות.

 • יבנה (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 7) - טרם נעשתה פניה לרשות.

 • ירוחם (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 3) - נעשו פניות חוזרות ונשנות לרשות. אין מענה בשלב זה.

 • כפר ביל"ו (מעדיפה גברים על פני נשים ביחס של כ- 2:0) נשלחה פניה ראשונה. אין מענה בשלב זה.

 • כפר הרא"ה (מעדיפה גברים על פני נשים ביחס של כ- 3:0) נשלחה פניה ראשונה. אין מענה בשלב זה.

 • כפר יונה (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 9- הרשות החליטה שלא לקדם החלפת שמות רחובות ניטרלים לשמות נשים, ובכך מנציחה במודע את האפליה הקיימת לטובת גברים לפחות לכמה דורות קדימה. יחד עם זאת, החליטה לקרוא לאיזור התעשיה שבהקמה, ולרחובות שבו - על שם נשים.

 • כפר סבא (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 6- מועצת העיר החליטה בתאריך 6 באוקטובר 2021 כי ועדת השמות תקיים בחינה ודיון בנושא המרת שמות גנרים [= ניטרלים-מגדרית] לשמות של נשים. מאז חלפה כמעט שנה ולצערנו עיריית כפר סבא לא קידמה את הנושא.

 • כפר קאסם (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 35) - טרם נעשתה פניה לרשות.

 • כפר קרע (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 2) - טרם נעשתה פניה לרשות.

 • כרמיאל (מעדיפה גברים על פני נשים ביחס של כ- 14:0) - נעשו פניות חוזרות ונשנות לחברי וחברות מועצת העיר. התקבלה תשובה מלגלגת אחת, ותשובה פרטית אחת, ומלבדן אין התייחסות מטעם המועצה בשלב זה.

 • לקיה (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 5) - טרם נעשתה פניה לרשות.

 • מבוא חורון (מעדיפה גברים על פני נשים ביחס של כ- 28:0) - טרם נעשתה פניה לרשות.

 • מבשרת ציון (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 12) - לאחר התכתבויות, הבהירה המועצה שהיא נחושה שלא להחליף שמות ניטרלים מגדרית לשמות על שם נשים, ובכך מנציחה במודע את האפליה הקיימת לטובת גברים לפחות לכמה דורות קדימה

 • מגדל העמק (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 46) - טרם נעשתה פניה לרשות.

 • מודיעין-מכבים-רעות (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 7) - נעשתה פניה דרך חבר מועצה. הרשות החליטה להשאיר את מצב האפליה לטובת גברים לפחות לכמה דורות קדימה.

 • מזכרת בתיה - ברשות מתקיים שוויון מגדרי בשמות רחובות!

 • מעלות תרשיחא (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 22- העיריה החליטה לקרוא ל- 11 רחובות בשכונה חדשה על שם נשים, אך היא נחושה שלא להחליף שמות ניטרלים מגדרית לשמות על שם נשים, ובכך מנציחה במודע את האפליה לטובת גברים לפחות לכמה דורות קדימה.  

 • משהד (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 5) - טרם נעשתה פניה לרשות.

 • נהריה (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 9) - טרם נעשתה פניה לרשות.

 • נשר (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 15) - טרם נעשתה פניה לרשות.

 • נתניה (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 8) - טרם נעשתה פניה לרשות.

 • נס ציונה (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 16) - נערכו מספר שיחות דרך חבר מועצה. הרשות החליטה להשאיר את מצב האפליה על כנו.

 • פרדס חנה - כרכור (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 28- נעשו פניות חוזרות ונשנות למועצה המקומית ולוועדה לשמות רחובות. התקבלו תשובות מטעם מועצת הנשים, אך זה זמן שנותק הקשר ונראה שהמועצה נחושה שלא להחליף שמות ניטרלים מגדרית לשמות על שם נשים, ובכך מנציחה במודע את האפליה הקיימת לטובת גברים לפחות לכמה דורות קדימה.

 • פרדסיה (מעדיפה גברים על פני נשים ביחס של כ- 10:0- נשלחה פניה ראשונה. אין מענה בשלב זה.

 • פתח תקוה (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 15) - טרם נעשתה פניה לרשות.

 • קדימה-צורן (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 26) - נשלחה פניה ראשונה. אין מענה בשלב זה.

 • קרית אונו (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 8) - נשלחה פניה ראשונה. אין מענה בשלב זה.

 • קרית אתא (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 44) - נשלחה פניה ראשונה. חזרו אליה 3 חברי/ות מועצה ואנו בשיח אתם/ן.

 • קרית ביאליק (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 5) - טרם נעשתה פניה לרשות.

 • קרית גת (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 4) - טרם נעשתה פניה לרשות.

 • קרית טבעון (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 7- נעשו כמה פניות לחברי וחברות המועצה, ולאחר התכתבות מסוימת הבהירה המועצה כי היא נחושה שלא להחליף שמות ניטרלים מגדרית לשמות על שם נשים, כי ההעדפה של תושבי/ות קרית טבעון היא לשמות ניטרליים מגדרית, ובכך החליטה להנציח במודע את האפליה הקיימת לטובת גברים לפחות לכמה דורות קדימה

 • קרית ים (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 8) - טרם נעשתה פניה לרשות.

 • קרית עקרון (מעדיפה גברים על פני נשים ביחס של כ- 37:0נעשו שתי פניות למועצה המקומית. אין מענה בשלב זה.

 • קרית שמונה (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 28) - נעשו פניות חוזרות ונשנות לחברי וחברות המועצה, ולאחר התכתבות מסוימת הבהירה המועצה כי רק תתן עדיפות לקריאת רחובות חדשים על שם נשים, אך היא נחושה שלא להחליף שמות ניטרלים מגדרית לשמות על שם נשים, ובכך מנציחה במודע את האפליה הקיימת לטובת גברים לפחות לכמה דורות קדימה

 • ראשון לציון (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 9) - טרם נעשתה פניה לרשות.

 • רחובות (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 25) - טרם נעשתה פניה לרשות.

 • רמת גן (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 14) - נעשו פניות חוזרות ונשנות לחברי וחברות המועצה. מלשכת ראש העיריה נמסר שאין כוונה להחליף שמות ניטרלים מגדרית לשמות על שם נשים, ובכך מנציחה במודע את האפליה הקיימת לטובת גברים לפחות לכמה דורות קדימה

 • רמת השרון (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 18- נעשו פניות חוזרות ונשנות לחברי וחברות מועצת העיר. התקבלה תשובה תוקפנית אחת ותגובה עניינית אחת. העיריה הכריזה על תוכנית לקריאת רחובות בשכונות חדשות על שם נשים, אך היא נחושה שלא להחליף שמות ניטרלים מגדרית לשמות על שם נשים, ובכך מנציחה במודע את האפליה הקיימת לטובת גברים לפחות לכמה דורות קדימה.  

 • רעננה (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 7) - נעשו כמה פניות לחברי וחברות מועצת העיר, ונערכה התכתבות עניפה עם כמה מהם/ן. בתאריך 28 בדצמבר 2022 החליטה מועצת העיר פה אחד כי:

  • ועדת השמות העירונית תקדם קריאת רחובות, מבני ציבור ואתרים שונים בעיר על שם נשים, וזאת על מנת לצמצם את הפער שנוצר בנושא ובמטרה לבצע תיקון עיוות היסטורי בהנצחת נשים בעיר.

  • שמות רחובות ניטרליים יוסבו בהדרגה לשמות נשים עד לקבלת שוויון מגדרי מלא ברחובות ובמוסדות העיר. לשם כך תפעל העירייה להקל על התושבים את המעבר עד כמה שניתן - עזרה מול משרד הפנים, רשות הדואר ועוד. כמו כן - יוחלט על תקופת זמן בה שני שמות רחובות יהיו בשימוש.

 • שדרות (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 18) - טרם נעשתה פניה לרשות.

 • תל אביב יפו (מעדיפה גברים על פני נשים בערך פי 18- חברות המועצה מוריה שלומות ו- שולה קשת לקחו על עצמן לקדם את הנושא, ובעקבות מאמציהן מועצת העיר החליטה בתאריך 27 בדצמבר 2021 כי מוסדות העיריה יבחנו את נושא החלפת שמות רחובות ניטרלים מגדרית לשמות נשים. מאז, לצערנו, עיריית תל אביב יפו לא קידמה את הנושא, ובכך מנציחה במודע את האפליה הקיימת לטובת גברים עד עולם. המיזם עבר לחלק מכתבים אישיים לכלל חברי וחברות מועצת העיר. הנה סטטוס המסירה:

  • קיבלו במסירה אישית את המכתב - רועי אלקבץ (לא חזר אלינו), ציפי ברנד פרנק (ראו בהמשך), חיים גורן (לא חזר אלינו), גל דמאיו-שרעבי (ענה שהנהלים אינם מאפשרים לבצע את המהלך), נתן וולוך (לא חזר אלינו), סיגל ויצמן (ענתה שהיא "על זה" אך לא ידוע לנו באיזה מובן), אופירה יוחנן וולק (לא חזרה אלינו), מיטל להבי (חזרה ואמרה שתנסה לקדם מהלך בנושא), דורון ספיר (לא חזר אלינו)

  • מסרבים/ות לקבל את המכתב - אייל אקרמן, יניב בנישו ויצמן (מסרב להפגש בטענה שהנושא אינו רלוונטי עבורו), ארנון גלעדי, שלי דביר, ראובן לדיאנסקי, מוטי רייף, ליאור שפירא

  • קבעו פגישה אך לא הגיעו אליה - סיגל ויצמן (נקבע מועד חדש, והפגישה התקיימה. כאמור ענתה שהיא "על זה" אך לא ידוע לנו באיזה מובן), חן קראוס (נקבע מועד חדש ונערכה שיחה ארוכה יחסית, אך מאז לא חזרה אלינו). 


בעקבות המכתב, הצהירה חברת המועצה ציפי ברנד פרנק כי היא תומכת ברעיון של החלפת שמות רחובות ניטרלים-מגדרית בתנאי שבכל רחוב בו מתבצע המהלך ישנה הסכמה של רוב תושבי/ות אותו רחוב. 

 

הערות חשובות:

 1. נתוני העדפת גברים = מס' הרחובות המנציחים דמויות גבריות או קבוצות גברים, ביחס למס' הרחובות המנציחים דמויות נשיות או קבוצות נשים.

 2. הנתונים הם פרי מיפוי מגדרי שעשו מתנדבות ומתנדבי המיזם, על בסיס נתוני מש' הפנים מאפריל 2021. יתכן שחלו בהן טעויות קטנות בתום לב.

 3. הנתונים הובאו בפני הרשויות המקומיות להערות ותגובות. במידה ויוצגו בפנינו נתונים אחרים נשמח ללבן אותם מול הרשויות ולשנות את המיפוי בהתאם לתוצאות הבירור.

 4. הסטטוס מתבסס על מיטב התרשמותינו.במידה ויוצגו בפנינו נתונים אחרים נשמח ללבן אותם מול הרשויות ולשנות את הסטטוס בהתאם לתוצאות הבירור.

bottom of page